Radioactive aerosols within conditions of the New Safe Confinement in 2017–2020 / Lagunenko O. S., Khan V. Ye., Kalynovskyi O. K., Bezmylov V. M., Kashpur V. O., Kovalchuk V. P., Sabenin P. V., Svirid O. A., Tkach A. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна