Фільтри при наданні соціальної допомоги працездатному населенню: можливості інституціалізації / Перегудова Т. В. (2023)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2023, 4)

Perehudova T. V.
Filters in Providing Social Assistance to the Working Population: Possibilities of Institutionalization


Cite:
Perehudova, T. V. (2023). Filters in Providing Social Assistance to the Working Population: Possibilities of Institutionalization. Business Inform, 4, 91-97. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001404397 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна