Проблеми правопису префіксів і суфіксів в "Українському правописі" 2019 року / Пуряєва Н. В. (2023)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2023, 2)

Puriaieva N. V.
Problems of spelling prefixes and suffixes in the "Ukrainian orthography” of 2019


Cite:
Puriaieva, N. V. (2023). Problems of spelling prefixes and suffixes in the "Ukrainian orthography” of 2019. Ukrainian Language, 2, 101-115. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001405401 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна