Синтез та антиексудативна активність N-оксидів 4-піридинілоксизаміщених (бенз)імідазо |2,1-b||1,3| тіазинів / Сливка Н., Салієва Л., Голота С., Кадикало Е., Марушко Л., Вовк М. (2022)
Ukrainian

English  Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences    /     Issue (2022, 70)

Slyvka N., Saliieva L., Holota S., Kadykalo E., Marushko L., Vovk M.
Synthesis and antiexudative activity of N-oxides 4-pyridinyloxysubstituted (benzo)imidazo |2,1-b||1,3| thiazines


Cite:
Slyvka, N., Saliieva, L., Holota, S., Kadykalo, E., Marushko, L., Vovk, M. (2022). Synthesis and antiexudative activity of N-oxides 4-pyridinyloxysubstituted (benzo)imidazo |2,1-b||1,3| thiazines. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences , 70, 102-109. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001405581 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна