Механічні властивості та структурні особливості стикових з'єднань, отриманих при ЗТП алюмінієвих сплавів різних систем легування / Покляцький А. Г., Мотруніч С. І., Федорчук В. Є., Фальченко Ю. В., Сагул М. (2023)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2023, 5)

Pokliatskyi A. H., Motrunich S. I., Fedorchuk V. Ye., Falchenko Yu. V., Sahul M.
Mechanical properties and structural features of butt joints produced at FSW of aluminium alloys of different alloying systems


Download publication will be available after 06/01/2025 р., in 413 days

Cite:
Pokliatskyi, A. H., Motrunich, S. I., Fedorchuk, V. Ye., Falchenko, Yu. V., Sahul, M. (2023). Mechanical properties and structural features of butt joints produced at FSW of aluminium alloys of different alloying systems. Automatic Welding, 5, 18-26. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001405710 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна