Тараненко О. О. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух: Монографія. Київ: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2021. 112 с. / Черненко Г. (2021)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2021, 3)

Chernenko H.
Taranenko O. O. Androcentrism in the system of linguistic coordinates and modern gender movement: Monograph. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 p.


Cite:
Chernenko, H. (2021). Taranenko O. O. Androcentrism in the system of linguistic coordinates and modern gender movement: Monograph. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 p. Movoznavstvo, 3, 60-63. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001406498 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна