До ювілею доктора економічних наук, професора, завідувача відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України, академіка Академії економічних наук України Брюховецької Наталі Юхимівни (2022)
Ukrainian

English  Economy of Industry   /     Issue (2022, 2)

translit TransliterationDo iuvileiu doktora ekonomichnykh nauk, profesora, zaviduvacha viddilu problem ekonomiky pidpryiemstv Instytutu ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, akademika Akademii ekonomichnykh nauk Ukrainy Briukhovetskoi Natali Yukhymivny


Cite:
(2022). Do iuvileiu doktora ekonomichnykh nauk, profesora, zaviduvacha viddilu problem ekonomiky pidpryiemstv Instytutu ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, akademika Akademii ekonomichnykh nauk Ukrainy Briukhovetskoi Natali Yukhymivny. Economy of Industry, 2, 118-122 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001408393 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна