Comparative estimation of informativeness of leucocytary index of adaptation by Garkavi and by Popovych / Barylyak, L. G., Malyuchkova, R. V., Tolstanov, O. K., Tymochko, O. B., Hryvnak, R. F., Uhryn, M. R. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209