A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi / Lishko, V. K., Yermolenko, I. S., Podolnikova, N. P., Ugarova, T. P. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209