The Ukrainian Biochemical Journal

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


O. V. Palladin Institute of Biochemistry


The Ukrainian Biochemical Journal
Ukrainian Biochemical Journal


Назва за Свідоцтвом про державну реєстрацію: Український біохімічний журнал


ISSN 2409-4943 (print)
ISSN 2413-5003 (online)


  Scopus [2013]   DOAJ
2020 Vol. 92;   1 ; Vol. 92;   2 ; Vol. 92;   3 ;
2019 Vol. 91;   1 ; Vol. 91;   2 ; Vol. 91;   3 ; Vol. 91;   4 ; Vol. 91;   5 ;
2018 Vol. 90;   1 ; Vol. 90;   2 ; Vol. 90;   3 ; Vol. 90;   4 ; Vol. 90;   5 ; Vol. 90;   6 ;
2017 Vol. 89;   1 ; Vol. 89;   2 ; Vol. 89;   3 ; Vol. 89;   4 ; Vol. 89;   5 ; Vol. 89;   6 ;
2016 Vol. 88;   1 ; Vol. 88;   2 ; Vol. 88;   3 ; Vol. 88;   4 ; Vol. 88;   5 ; Vol. 88;   6 ;
2015 Vol. 87;   1 ; Vol. 87;   2 ; Vol. 87;   3 ; Vol. 87;   4 ; Vol. 87;   5 ; Vol. 87;   6 ;
2014 Vol. 86;   1 ; Vol. 86;   2 ; Vol. 86;   3 ; Vol. 86;   4 ; Vol. 86;   5 ; Vol. 86;   6 ;
2013 Vol. 85;   1 ; Vol. 85;   2 ; Vol. 85;   3 ; Vol. 85;   4 ; Vol. 85;   5 ; Vol. 85;   6 ;
2012 Vol. 84;   1 ; Vol. 84;   2 ; Vol. 84;   3 ; Vol. 84;   4 ; Vol. 84;   5 ; Vol. 84;   6 ;
2011 Vol. 83;   1 ; Vol. 83;   2 ; Vol. 83;   3 ; Vol. 83;   4 ; Vol. 83;   5 ; Vol. 83;   6 ;
2010 Vol. 82;   1 ; Vol. 82;   2 ; Vol. 82;   3 ; Vol. 82;   4 ;


Members of the editorial board:
Hula Nadiia Maksymivna
Yelska Hanna Valentynivna
Komisarenko Serhii Vasylovych
Kosterin Serhii Oleksiiovych
Lishko Valerii Kazymyrovych
Maliuta Stanislav Stanislavovych
Melnychuk Dmytro Oleksiiovych
Sybirnyi Andrii Andriiovych
Sydorenko Svitlana Pavlivna
Stoika Rostyslav Stefanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209