Nicotinic acetylcholine receptors: specific antibodies and functions in humoral immunity / Skok, M. V., Koval, L. M., Lykhmus, O. Yu., Kalashnyk, O. M., Gergalova, G. L., Komisarenko, S. V. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209