A new Pachykytospora species (Basidiomycota, Polyporales) from Zhiguli, European Russia / Zmytrovych, I. V., Malysheva, V. F., Spirin, V. A. (2007)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2007, 64 (1))

Zmytrovych I. V., Malysheva V. F., Spirin V. A.
A new Pachykytospora species (Basidiomycota, Polyporales) from Zhiguli, European Russia


Cite:
Zmytrovych, I. V., Malysheva, V. F., Spirin, V. A. (2007). A new Pachykytospora species (Basidiomycota, Polyporales) from Zhiguli, European Russia. Ukrainian Botanical Journal , 64 (1), 42-46. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000149781 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209