Design and study of telomerase inhibitors based on G-quadruplex ligands / Negrutska, V. V., Dubey, L. V., Ilchenko, M. M., Dubey, I. Ya. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209