Biosensors. A quarter of a century of R&D experience / Soldatkin, A. P., Dzyadevych, S. V., Korpan, Y. I., Sergeyeva, T. A., Arkhypova, V. N., Biloivan, O. A., Soldatkin, O. O., Shkotova, L. V., Zinchenko, O. A., Peshkova, V. M. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209