Spectral Response In-flight Estimation of Sich-2 Multispectral Satellite System / Popov, M. O., Stankevich, S. A., Zelyk, Ya. I., Sklyar, S. V., Semeniv, O. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209