Synanthropization of flora and vegetation – important problem of modern botany (XI International Scientific Conference Synanthropization of Flora and Vegetation) / Dvirna, T. S., Protopopova, V. V., Shevera, M. V. (2015)
Ukrainian

English  Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2015, 1)

Dvirna T. S., Protopopova V. V., Shevera M. V.
Synanthropization of flora and vegetation – important problem of modern botany (XI International Scientific Conference Synanthropization of Flora and Vegetation)


Cite:
Dvirna, T. S., Protopopova, V. V., Shevera, M. V. (2015). Synanthropization of flora and vegetation – important problem of modern botany (XI International Scientific Conference Synanthropization of Flora and Vegetation). Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 85-89. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000293840 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209