Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


National Academy of Sciences of Ukraine


Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine


ISSN 1027-3239 (print)
ISSN 2518-1203 (online)


2023   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;
2022   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2021   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2020   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2019   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2018   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2017   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2016   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2015   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2014   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2013   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2012   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2011   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2010   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2009   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2008   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2007   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2006   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2005   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2003   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;
2002   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2001   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;


Members of the editorial board:
Andon Pylyp Ilarionovych
Bogdanov Viacheslav Leonidovych
Bulat Anatolii Fedorovych
Horbulin Volodymyr Pavlovych
Zhulynskyi Mykola Hryhorovych
Zagorodny Anatoly G.
Kartel Mykola Tymofiiovych
Kyrylenko Oleksandr Vasylovych
Komisarenko Serhii Vasylovych
Koshechko Viacheslav Hryhorovych
Libanova Ella Marlenivna
Lobanov Leonid Mykhailovych
Loktiev Vadym Mykhailovych
Morhun Volodymyr Vasylovych
Naumovets Anton Hryhorovych
Paton Borys Yevhenovych
Pyrozhkov Serhii Ivanovych
Ponomarenko Oleksandr Mykolaiovych
Samoilenko Anatolii Mykhailovych
Smolii Valerii Andriiovych
Shulha Mykola Fedorovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209