State of antioxidant system of rat thymocytes in experimental ulcerogenesis / Kovalova, V. A., Haida, L. M., Shevchenko, A. Ye., Shelest, D. V., Ostapchenko, L. I. (2014)
Ukrainian

English  The Ukrainian Biochemical Journal    /     Issue (2014, 86 (4))

Kovalova V. A., Haida L. M., Shevchenko A. Ye., Shelest D. V., Ostapchenko L. I.
State of antioxidant system of rat thymocytes in experimental ulcerogenesis


Cite:
Kovalova, V. A., Haida, L. M., Shevchenko, A. Ye., Shelest, D. V., Ostapchenko, L. I. (2014). State of antioxidant system of rat thymocytes in experimental ulcerogenesis. The Ukrainian Biochemical Journal , 86 (4), 126-131. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000302785 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209