Study of antineoplastic action of novel isomeric derivatives of 4-thiazolidinone / Chumak, V. V., Fil, M. R., Panchuk, R. R., Zimenkovsky, B. S., Havrylyuk, D. Ya., Lesyk, R. B., Stoika, R. S. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209