Mössbauer forward scattering spectra of ferromagnets in radio-frequency magnetic field / Dzyublik, A. Ya., Sadykov, E. K., Petrov, G. I., Arinin, V. V., Vagizov, F. H., Spivak, V. Yu. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209