Effect of Pd(II) and Ni(II) coordination compounds with 4-amino-3-mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole on the mitochondrial dehydrogenases activity / Orysyk, S. I., Repich, G. G., Andrushchenko, O. O., Nikulina, V. V., Orysyk, V. V., Zborovskii, Yu. L., Garmanchuk, L. V., Pekhnyo, V. I., Skachkova, O. V., Vovk, M. V. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209