Formation of blisters in thin metal films on lithium niobate implanted by keV Ar+ ions / Lysiuk, V. O., Moskalenko, N. L., Staschuk, V. S., Kluy, M. I., Vakulenko, O. V., Androsyuk, I. G., Surmach, M. A., Pogoda, V. I. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209