SERS of dye film deposited onto gold nano-clusters / Grytsenko, K., Kolomzarov, Yu., Lytvyn, O., Doroshenko, T., Strelchuk, V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209