Growth and optical properties of dye films and dye-in-polymer matrix deposited by vacuum evaporation / Grytsenko, K., Doroshenko, T., Kolomzarov, Yu., Lytvyn, O., Serik, M., Tolmachev, O., Slominski, Yu., Schrader, S. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209