Wavelet analysis for polarization maps of networks formed by liquid biological crystals in blood plasma: statistical and fractal approaches / Bachinsky, V. T., Ushenko, Yu. O., Tomka, Yu. Ya., Dubolazov, O. V., Balanetska, V. O., Karachevtsev, A. V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209