Determination of structural homogeneity of synthetic diamonds from analysis of Kikuchi lines intensity distribution / Fodchuk, I., Balovsyak, S., Borcha, M., Garabazhiv, Ya., Tkach, V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209