Raman spectroscopy of the laser irradiated titanium dioxide / Strelchuk, V. V., Budzulyak, S. I., Budzulyak, I. M., Ilnytsyy, R. V., Kotsyubynskyy, V. O., Segin, M. Ya., Yablon, L. S. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209