Formation of ohmic contacts to n(p)-gan and measurement of their contact resistivity / Boltovets, M. S., Ivanov, V. M., Konakova, R. V., Kudryk, Ya. Ya., Milenin, V. V., Shynkarenko, V. V., Sheremet, V. M., Sveshnikov, Yu. N., Yavich, B. S. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209