Double- and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon / Molodkin, V. B., Olikhovskii, S. I., Kyslovskyy, Ye. M., Len, E. G., Reshetnyk, O. V., Vladimirova, T. P., Lizunov, V. V., Lizunova, S. V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209