Double- and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon / Molodkin V. B., Olikhovskii S. I., Kyslovskyy Ye. M., Len E. G., Reshetnyk O. V., Vladimirova T. P., Lizunov V. V., Lizunova S. V. (2010)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна