Investigation of luminescent properties inherent to SrTiO3:Pr3+ luminophor with Al impurity / Marchylo, O. M., Zavyalova, L. V., Nakanishi, Y., Kominami, H., Belyaev, A. E., Svechnikov, G. S. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209