Resistance formation mechanisms for contacts and to n-AlN and n-GaN with a high dislocation density / Sachenko, A. V., Belyaev, A. E., Boltovets, N. S., Zhilyaev, Yu. V., Kapitanchuk, L. M., Kladko, V. P., Konakova, R. V., Kudryk, Ya. Ya., Kuchuk, A. V., Naumov, A. V., Panteleev, V. V., Sheremet, V. N. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209