On a feature of temperature dependence of contact resistivity for ohmic contacts to n-Si with an n+-n doping step / Sachenko, A. V., Belyaev, A. E., Boltovets, N. S., Vinogradov, A. O., Pilipenko, V. A., Petlitskaya, T. V., Anischik, V. M., Konakova, R. V., Korostinskaya, T. V., Kostylyov, V. P., Kudryk, Ya. Ya., Lyapin, V. G., Romanets, P. N., Sheremet, V. N. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209