Electroluminescent properties of Tb-doped carbon-enriched silicon oxide / Tiagulskyi, S. I., Nazarov, A. N., Gordienko, S. O., Vasin, A. V., Rusavsky, A. V., Nazarova, T. M., Gomeniuk, Yu. V., Lysenko, V. S., Rebohle, L., Voelskow, M., Skorupa, W., Koshka, Y. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209