The growth of weakly coupled graphene sheets from silicon carbide powder / Kiselov, V. S., Lytvyn, P. M., Nikolenko, A. S., Strelchuk, V. V., Stubrov, Yu. Yu., Tryus, M. P., Belyaev, A. E. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209