Observations of the Type U Burst in within 10–70 MHz with the GURT Radio Telescope / Dorovskyi, V. V., Melnyk, V. N., Konovalenko, A. A., Bubnov, Y. N., Hrydyn, A. A., Shevchuk, N. V., Falkovych, Y. S., Koval, A. A., Rutkevych, B. P., Reznyk, A. P., Ruker, Kh. O., Panchenko, M., Belov, A. S., Khrystenko, A. D., Kvasov, H. V., Eryn, S. N. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209