Using Grid-Technologies for Solving Problems in Radio Physics and Radio Astronomy / Tkachev, V. N., Zakharenko, V. V., Vasyleva, Ya. Yu., Tsaryn, Yu. A., Bannykova, E. Yu., Yliushyn, V. V., Savanevych, V. E., Herasymenko, O. V., Annenkov, A. B., Kulyshenko, S. F., Kulyshenko, D. F. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209