Surface nanoparticles in AV2BVI3 / Godzhayev, E. M., Kakhramanov, S. Sh., Gulmamedov, K. J., Gamzayeva, A. Yu. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209