The results of geophysical prospecting at the lower palaeolithic site of Medzhybizh / Bondar, K. M., Khomenko, R. V., Bilan, O. V., Khalymendyk, V. V., Shkoda, O. V. (2013)
Ukrainian

English  Geodynamics    /     Issue (2013, 2)

Bondar K. M., Khomenko R. V., Bilan O. V., Khalymendyk V. V., Shkoda O. V.
The results of geophysical prospecting at the lower palaeolithic site of Medzhybizh


Cite:
Bondar, K. M., Khomenko, R. V., Bilan, O. V., Khalymendyk, V. V., Shkoda, O. V. (2013). The results of geophysical prospecting at the lower palaeolithic site of Medzhybizh. Geodynamics , 2, 103-105. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000759635 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209