Geodynamics

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Geophysics by S. I. Subbotin name


Geodynamics
Geodynamics


ISSN 1992-142X (print)
ISSN 2519-2663 (online)


  Web of Science [2015] 
2022   1 ;   2 ;
2021   1 ;   2 ;
2020   1 ;   2 ;
2019   1 ;   2 ;
2018   1 ;   2 ;
2017   1 ;   2 ;
2016   1 ;   2 ;
2015   1 ;   2 ;
2014   1 ;   2 ;
2013   1 ;   2 ;


Members of the editorial board:
Hintov Oleh Borysovych
Kendzera Oleksandr Volodymyrovych
Kobolev Volodymyr Pavlovych
Kutas Roman Ivanovych
Maksymchuk Valentyn Yukhymovych
Pavliuk Myroslav Ivanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209