Geophysical observations in Zakarpattia and their results / Ihnatyshyn, V. V., Malytskyi, D. V. (2013)
Ukrainian

English  Geodynamics    /     Issue (2013, 2)

Ihnatyshyn V. V., Malytskyi D. V.
Geophysical observations in Zakarpattia and their results


Cite:
Ihnatyshyn, V. V., Malytskyi, D. V. (2013). Geophysical observations in Zakarpattia and their results. Geodynamics , 2, 154-156. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000759652 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209