Geodynamic model and seismic state of Zakarpattya based on the results of deformation measurements / Ihnatyshyn, V. V., Malytskyi, D. V., Koval, Yu. P. (2013)
Ukrainian

English  Geodynamics    /     Issue (2013, 2)

Ihnatyshyn V. V., Malytskyi D. V., Koval Yu. P.
Geodynamic model and seismic state of Zakarpattya based on the results of deformation measurements


Cite:
Ihnatyshyn, V. V., Malytskyi, D. V., Koval, Yu. P. (2013). Geodynamic model and seismic state of Zakarpattya based on the results of deformation measurements. Geodynamics , 2, 157-159. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000759653 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209