Practice of magnetic surveys over hydrocarbon fields in Carpathian foredeep, Ukraine / Kuderavets, R. S., Maksymchuk, V. Yu., Chobotok, I. O., Klymkovych, T. A., Tymoschuk, V. R., Pyrizhok, N. B. (2013)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209