Seismic hazard assessment at the site of Zaporizhzhya NPP / Pustovitenko, B. G., Dovbnich, M. M., Kulchitskij, V. E., Safronov, O. N., Pustovitenko, A. A., Bushmakina, G. N. (2013)
Ukrainian

English  Geodynamics    /     Issue (2013, 2)

Pustovitenko B. G., Dovbnich M. M., Kulchitskij V. E., Safronov O. N., Pustovitenko A. A., Bushmakina G. N.
Seismic hazard assessment at the site of Zaporizhzhya NPP


Cite:
Pustovitenko, B. G., Dovbnich, M. M., Kulchitskij, V. E., Safronov, O. N., Pustovitenko, A. A., Bushmakina, G. N. (2013). Seismic hazard assessment at the site of Zaporizhzhya NPP. Geodynamics , 2, 292-294. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000759698 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209