Influence of yeast Yarrrowia lipolytica on polyolefins, modified by degradation additives / Boiko, V. V., Dmytriieva, T. V., Riabov, S. V., Bortnytskyi, V. I., Krymovska, S. K., Nevmerzhytska, H. F., Honchar, M. V., Prokopiv, T. M. (2013)
Ukrainian

English  Polymer journal   /     Issue (2013, 35 (2))

Boiko V. V., Dmytriieva T. V., Riabov S. V., Bortnytskyi V. I., Krymovska S. K., Nevmerzhytska H. F., Honchar M. V., Prokopiv T. M.
Influence of yeast Yarrrowia lipolytica on polyolefins, modified by degradation additives


Cite:
Boiko, V. V., Dmytriieva, T. V., Riabov, S. V., Bortnytskyi, V. I., Krymovska, S. K., Nevmerzhytska, H. F., Honchar, M. V., Prokopiv, T. M. (2013). Influence of yeast Yarrrowia lipolytica on polyolefins, modified by degradation additives. Polymer journal, 35 (2), 140-143. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000795875 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209