Tin-induced crystallization of amorphous silicon assisted by a pulsed laser irradiation / Neimash, V. B., Melnyk, V. V., Fedorenko, L. L., Shepeliavyi, P. Ye., Strelchuk, V. V., Nikolayenko, A. S., Isaiev, M. V., Kuzmich, A. G. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209