Wave equation solution for multilayer planar waveguides in a spatial frequency domain / Ievtushenko, A. I., Dusheyko, M. G., Karpyna, V. A., Bykov, O. I., Lytvyn, P. M., Olifan, O. I., Levchenko, V. A., Korchovyi, A. A., Fitio, V. M., Bendzyak, A. V., Yaremchuk I. Y., Bobitski, Y. V. (2017)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209