Crystal structure of layer niobatozirconate Sr6Nb4ZrO18 / Titov, Yu. O., Biliavyna, N. M., Slobodianyk, M. S., Polubinskyi, V. V., Chumak, V. V. (2016)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2016, 4)

Titov Yu. O., Biliavyna N. M., Slobodianyk M. S., Polubinskyi V. V., Chumak V. V.
Crystal structure of layer niobatozirconate Sr6Nb4ZrO18


Cite:
Titov, Yu. O., Biliavyna, N. M., Slobodianyk, M. S., Polubinskyi, V. V., Chumak, V. V. (2016). Crystal structure of layer niobatozirconate Sr6Nb4ZrO18. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 4, 92-98. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000814806 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209