Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


National Academy of Sciences of Ukraine


Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Доповіді Національної академії наук України


ISSN 1025-6415 (print)
ISSN 2518-153X (online)


  DOAJ
2023   1 ;   2 ;
2022   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;
2021   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;
2020   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2019   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2018   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2017   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2016   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2015  1 ;  2 ;  3 ;  4 ;  5 ;  6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2014   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2013   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2012   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2011   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2010   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2009   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2008   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
2007   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7 ;   8 ;   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;


Members of the editorial board:
Blium Yaroslav Borysovych
Bogdanov Viacheslav Leonidovych
Bulat Anatolii Fedorovych
Kartel Mykola Tymofiiovych
Komisarenko Serhii Vasylovych
Koshechko Viacheslav Hryhorovych
Loktiev Vadym Mykhailovych
Makarov Volodymyr Leonidovych
Nazarchuk Zinovii Teodorovych
Naumovets Anton Hryhorovych
Peryt Tadeusz M.
Ponomarenko Oleksandr Mykolaiovych
Radchenko Volodymyr Hryhorovych
Soldatkin Oleksii Petrovych
Starostenko Vitalii Ivanovych
Kharchenko Valerii Volodymyrovych
Khimich Oleksandr Mykolaiovych
Shekhunova Stella Borysivna
Yatskiv Yaroslav Stepanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209