Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone / Shablykina, O. V., Ishchenko, V. V., Nahorna, Z. V., Khylia, V. P. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 2)

Shablykina O. V., Ishchenko V. V., Nahorna Z. V., Khylia V. P.
Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone


Cite:
Shablykina, O. V., Ishchenko, V. V., Nahorna, Z. V., Khylia, V. P. (2017). Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 2, 67-71. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000819313 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209